Werkwijze

Werkwijze stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden

Het bestuur is regelmatig op zoek naar percelen die geschikt zouden kunnen zijn voor een groep Tiny Houses. Deze percelen zijn deels eigendom van de gemeente en deels ook particulier eigendom. De eerste stap is een gesprek met de gemeente om te kijken of het perceel ‘kans van slagen’ heeft. Dit houdt in dat de ambtenaar Ruimtelijke Ordening als eerste een uitspraak doet of de gemeente dit stuk grond zou overwegen. Pas als hierop bevestigend wordt geantwoord gaat de stichting aan de slag met het principeverzoek.

Indien het om particuliere gronden gaat, wordt de eigenaar eerst benaderd om het plan uit te leggen en een initiële reactie te krijgen op een eventuele samenwerking. Aan de hand van deze bevindingen slaan we de handen ineen en wordt het proces gestart om een plan te schrijven, waarna de grondeigenaar het principeverzoek indient.

In alle gevallen kan het gaan om zowel koop- als huurgrond.

Principeverzoek

In het principeverzoek worden de plannen van het bestuur beschreven zoals de locatie, het aantal Tiny Houses, een moestuin of voedselbos, parkeren e.d. Ook wordt een eerste plattegrond gemaakt van het perceel.

Na het indienen wordt het wachten op het antwoord van de gemeente.

In alle gevallen kan het gaan om zowel koop- als huurgrond.

Situatie september 2021
Aangezien de gemeente Vijfheerenlanden nog geen beleid heeft omtrent Tiny Houses, zitten we vooralsnog in de fase waarin de gemeente dit beleid eerst wil uitstippelen alvorens een uitspraak te doen over het principeverzoek.

%d bloggers liken dit: