Lid worden?

Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden is in gesprek met de gemeente Vijfheerenlanden betreffende Tiny Houses in deze gemeente. De stichting bestaat uit een kerngroep. Ook hebben we een mooi ledenbestand van allemaal enthousiastelingen die ook Tiny willen wonen in Vijfheerenlanden. Deze leden krijgen eens in de zoveel tijd een nieuwsbrief toegezonden met informatie betreffende de ontwikkelingen. Zodra er definitief een stuk grond beschikbaar is worden onze leden hiervan op de hoogte gebracht en vanuit daar zal er een bewonersgroep gevormd worden. Dat kan als je bij ons staat ingeschreven.

De eenmalige inschrijfkosten van €25,- die we hebben ontvangen hebben we gebruikt om de stichtingskosten kunnen betalen, administratiekosten, reis- en vergaderkosten e.d. De komende tijd zullen we door diverse ontwikkelingen kosten moeten maken zoals o.a. het indienen van het principeverzoek.

Daarom gaan wij vanaf het jaar 2021 van alle geïnteresseerden een jaarlijkse contributie vragen van 10,-. Deze contributie zal meewegen aan de inschrijving en het in aanmerking komen voor een plek. Met 160 geïnteresseerden is het van belang dat degenen die graag een plek willen dit ook te bevestigen. De contributie voor het jaar 2021 kan worden gestort op het rekeningnummer van de Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden.


Wilt u lid worden of meer informatie ontvangen? Dat kan. Stuur ons gerust een mail.

%d bloggers liken dit: