Leden

Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden is in gesprek met de gemeente Vijfheerenlanden betreffende Tiny Houses in deze gemeente. De stichting bestaat uit een bestuur. Inmiddels hebben we een mooi ledenbestand van circa 160 leden van allemaal enthousiastelingen die ook Tiny willen wonen in Vijfheerenlanden. Onze leden krijgen regelmatig een digitale nieuwsbrief toegezonden met informatie over de ontwikkelingen.

Lidmaatschap
Lid worden kost eenmalig €25. Dit bedrag wordt gebruikt om stichtingskosten te betalen zoals o.a. administratie kosten, reiskosten e.d. Ook toekomstige kosten zoals o.a. het principeverzoek worden van dit bedrag betaald.

Vanaf 1 januari geldt een jaarlijkse contributie van €10 per jaar. Deze jaarlijkse contributie zal ook medebepalend zijn om een plek te krijgen op het moment dat een perceel beschikbaar komt.

Daarom gaan wij vanaf het jaar 2021 van alle geïnteresseerden een jaarlijkse contributie vragen van 10,-. Deze contributie zal meewegen aan de inschrijving en het in aanmerking komen voor een plek. Met 160 geïnteresseerden is het van belang dat degenen die graag een plek willen dit ook te bevestigen. De contributie voor het jaar 2021 kan worden gestort op het rekeningnummer van de Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen bij ons ledenbestand!

Bekijk hier onze selectiecriteria:

%d bloggers liken dit: