Leden

Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden is in gesprek met de gemeente Vijfheerenlanden betreffende Tiny Houses in deze gemeente. De stichting bestaat uit een bestuur. Inmiddels hebben we een mooi ledenbestand van circa 190 leden van allemaal enthousiastelingen die ook tiny willen wonen in gemeente Vijfheerenlanden. Onze leden krijgen regelmatig een digitale nieuwsbrief toegezonden met informatie over de ontwikkelingen.

Lidmaatschap
Iedereen is welkom om zich bij ons aan te melden.
Het lidmaatschap aan de stichting is een betaald lidmaatschap en is gesplitst in 2 delen.
1. De aanmeldingskosten bedragen eenmalig €25,-. Dit bedrag wordt gebruikt om stichtingskosten te betalen zoals o.a. administratiekosten en reiskosten. Ook toekomstige kosten zoals voor het principeverzoek worden van dit bedrag betaald.
Zonder betaling kom je niet op de ledenlijst.
2. Ook geldt er een jaarlijkse contributie van €10,-. Elk jaar aan het begin van het jaar zullen de leden eraan herinnerd worden dit bedrag over te maken.

Om in aanmerking te komen voor een plek is het belangrijk om beide bedragen te hebben betaald, zowel de aanmeldingskosten alsook de jaarlijkse contributie. Met zoveel leden is het van belang dat degenen die graag een plek willen, dit bevestigen door elk jaar de contributie te storten. Er zijn vooralsnog geen plichten verbonden aan dit lidmaatschap; het geeft je wel de mogelijkheid om aanspraak te maken op een plek, op het moment dat een perceel beschikbaar komt.
Aanmelden kan door €25,- te storten op IBAN NL72RABO0346518067 t.n.v. Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden o.v.v. je naam.

Wij hopen je snel te mogen verwelkomen in ons ledenbestand!

Bekijk hier onze selectiecriteria:

%d bloggers liken dit: